ISPmanager API. Настройка панели

Control panel settings.

Функция: usrparam